Tréninky

Kdy a jak se u nás trénuje


Pravidla Dojo 

                                        Stát se Mistrem skutečné techniky znamená vypěstovat za prvé mentální kulturu.                                                         Cvičením techniky se mysl stává opatrnou, skromnou, vznešenou, uvolněnou a pozornou.                                        Jinými slovy - zápasník musí usilovat, jak nejlépe umí, ne méně. 

Odstraň ze své mysli lež. Lež a podvod nezapadají do vnitřní harmonie požadované při cvičení Judo.

Neztrácej Sebevědomí.

Nauč se jednat upřímně celým svým srdcem, bez váhání.
Ukazuj svou úctu cvičením Judo a svou mysl na to koncentruj.
Udržuj rovnováhu. Těžiště následuje pohyb těla.
Těžiště je nejdůležitějším prvkem při udržování stability.
Jakmile ho ztratíš, tělo je přirozeně vychýleno z rovnováhy.
Soustřeď svou mysl na to, že Tvé tělo musí být vždy stabilní!
Užívej svou sílu efektivně.
Minimalizuj použití síly s co nejrychlejším pohybem těla.
Uznání toho, co se jmenuje klid a ticho.
Pohyb není nic jiného než nekonečně opakovaný proces.
Nikdy nepřerušuj Cvičení
Mistrovství v Judo nelze dosáhnout v krátkém čase.
Schopnosti závisí na mentálním a fyzickém tréninku, stálé cvičení je proto základem.
Zůstávej skromný. Staneš-li se sebestředným, postavíš zeď okolo sebe a ztratíš svou svobodu.
Pokud můžeš sebe uskromnit v přípravě na soutěž, budeš nepochybně schopný lépe posuzovat a rozumět.

V zápase odhalíš slabý bod svého soupeře a snadno ho dostaneš pod kontrolu!

                                                                                                                     Kyozo Mifune


Tréninky přípravky

Nováčci a nejmenší judisté

      Přípravka I

 • pondělí 15.30 - 16.30
 • středa 15.30 - 16.30

      Přípravka II

 • pondělí 16.30 - 17.30
 • středa 16.30 - 17.30

Video s vázáním pásku

Tréninky pokročilých

Zkušenější děti a nejmladší závodníci

      Pokročilí I

 • úterý 15.30 - 16.30
 • čtvrtek 15.30 - 16.30
 • pátek 15.30 - 16.30 

      Pokročilí II

 • úterý 16.30 - 17.30
 • čtvrtek 16.30 - 17.30
 • pátek 16.30 - 17.30 

Tréninky závodníků

Nejstarší a nejzkušenější judisté

      Pokročilí III

 • pondělí 17.30 - 19.00
 • úterý 17.30 - 18.30
 • středa 17.30 - 18.30
 • čtvrtek 17.30 - 18.30

      Dorost

 • pondělí 19.00 - 20.30
 • úterý 18.30 - 20.00
 • středa 18.30 - 20.00
 • čtvrtek 18.30 - 20.00