Spojené tréninky

12.06.2019
V týdnu od 17.6. do konce školního roku, tj. 27.6., jsou z důvodu nízké účasti dětí na trénincích složky Pokročilí 1 tréninky sloučeny se složkou Pokročilí 2, a to v čase od 16.30 do 17.30 hod.!