Pozor - Obnovení tréninků!

07.05.2020

Z rozhodnutí vedení klubu se dne 18.5.2020 obnovují tréninky za následujících podmínek:

V rámci provozu sokolovny:

- Bude povolen vstup pouze osobám bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a jež nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření.

- Před vstupem na sportoviště provedou příchozí dezinfekci rukou - odpovídají jednotliví cvičitelé, trenéři.

- Na jednotlivých sportovištích (sálech) nesmí být přítomno více než 100 osob - odpovídají jednotliví cvičitelé, trenéři.

- Budou uzavřeny společné šatny, umývárny a sprchy - je třeba do sokolovny přijít již převlečený. K převlékání není možné využívat ani jiné prostory sokolovny jako jsou například chodby.

- Venkovní obuv a roušku si při vstupu na sportoviště každý uloží do vlastních sáčků.

- Vlastní sportovní činnost může probíhat bez roušky.

- Po skončení každého tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.

- Budou zajištěna průběžná zvýšená hygienická opatření v rámci provozu záchodů.

- Rodičům a doprovodu dětí nebude umožněna přítomnost v budově sokolovny v době tréninku nebo cvičení.

Vzhledem k poslednímu bodu, jsou do odvolání zrušeny tréninky pro složku PŘÍPRAVKA. Organizace tréninku za výše uvedených podmínek je v této věkové kategorii zcela vyloučena.

Pokud dojde ke změně rozhodnutí, bude neprodleně vydáno nové prohlášení.

Děkujeme za pochopení.