PF 2022 a poděkování

23.12.2021

Vážení rodiče, členové oddílu i všichni milovníci juda,

děkujeme Vám, že s námi nadále zůstáváte i v této zvláštní době. Doufejme, že nám nový rok 2022 přinese co nejvíce tréninků, co nejméně lockdownů a mnoho úspěšných závodů. 

Také bychom chtěli poděkovat všem trenérům, kteří našim členům obětují svůj volný čas, rozvíjí jejich schopnosti, dovednosti, a protože bez nich by to jednoduše nešlo!

Děkujeme