Japonské názvosloví


Japonské názvosloví technik Judo a jeho interpretace do češtiny

Vhodně volená interpretace japonského názvosloví by nám měla napomáhat chápat principy správného provádění technik Judo. Dodržování těchto principů by v praktické aplikaci mělo dopomáhat k technicky dokonalému, dynamickému a nenásilnému provádění chvatů. Pamatujme ale na to, že pouhé teoretické znalosti samy o sobě nezaručují úspěch v praxi. Platí zde základní pravidlo jako u všeho ostatního. Chci-li něčeho dosáhnout, musím být k tomu způsobilý psychicky i fyzicky.

Základní znalosti

Uváděné názvosloví je sestaveno podle pěti stupňů technické vyspělosti Judo, zvaného Gó-kyó-no-kaisecu, jak jsou mezinárodně uváděny a uznávány podle Institutu Kodokan Judo. Dříve ale než se začneme zabývat výkladem japonského názvosloví jednotlivých technik, musíme se nejdříve ujasnit některé specifika v Judo běžně užívaná.

Tato specifika tvoří mezi jiným odlišné principy pohybů, používané v chvatech. Máme umět rozeznávat rozdíly, které jsou mezi těmito pohyby a neměli bychom je mezi sebou zaměňovat

Při podmetech nohou :

- pohyb Harai - pohyb zametajícího koštěte, tj. tah po zemi zakončený pohybem vzhůru.

- pohyb Gari - pohyb kosení rýže - pohyb stranou a k sobě

- pohyb Gake - zavěšení, zaseknutí háku, zdvižení a převrácení vzad

- pohyb Guruma - kruhový pohyb, který otáčí Ukeho v kruhu, jehož osu tvoří část Ukeho těla, podle které je chvat  nazýván. Např. Hiza-guruma = ,,kolenní kolo". Kruh, který opisuje Uke, jehož osa otáčení vzniká podepřením jeho kolene Toriho ploskou nohy.

-  pohyb Maki-komi - pohyb navíjení, rolování koberce - Uke je koberec, který Tori navíjí otáčením trupu v podélné ose ve spirálovitém pohybu k zemi.

- pohyb Seoi - pohyb nošení pytle na zádech - Tori si nahodí soupeře na záda jako pytel obílí.

Musíme rozeznávat posloupnost technik Goši-waza, tj. technik boků. Máme dvě základní formy Goši-waza :

  1. Uki-goši "plovoucí bok" - použití jednoho boku, noha mírně pokrčená a napnutím do mírného napřímení napodobuje pohyb plovoucí bóje na moři.
  2. Ó-goši "velký bok" použítí celých hyždí (obou boků jako celku). Tori vtiskne při spokrčení obou nohou v koleni obě hýždě do Ukeho podbříšku a napřímením obou nohou v kolenou a současným předklonem s rotací ramene k zemi Ukeho zdvihne a hodí.
  3. Na principu Uki-goši navazují techniky Harai-goši "zametající bok" a Hane-goši - skákavý nebo odpružený bok
  4. Na princip techniky Ó-goši navazují techniky Curi-komi-goši, Sode-curi-komi goši, Curi-goši, Ó-curi-goši, Ko-curi -goši.
  5. Zaměňováním principů technik Ó-goši do principu Uki-goši vzniká pokus o vytvoření hybridních technik, které se pak nedají prakticky používat
  6. U technik tzv. sebeobětováním - techniky Sutemi-waza, tj. dobrovolným vrhnutím se pod soupeře a tím Ukeho hodit (známé jako strhy ), musíme vědět, že tato skupina technik se dělí do dvou hlavních podskupin

Ma-sutemi-waza a Joko-sutemi -waza

Musíme vědět v čem se tyto dvě hlavní skupiny technik od sebe odlišují. Základní diametrální rozdíly jsou následující.

Při technikách Ma-sutemi-waza se Tori vrhá svojí podélnou osou trupu pod Ukeho rovnoběžně s podélnou osou Ukeho trupu, tzn. po hodu dopadnou Uke a Tori tak, že jejich podélné osy trupů tvoří jednu přímou přímku a jejich temena hlav směřují proti sobě.

Při technikách Joko-sutemi-waza se Tori vrhá svoji podélnou osou trupu příčným směrem k podélné ose Ukeho trupu. To tedy znamená, že po dokončení chvatu svírají mezi sebou podélné osy trupů Ukeho a Toriho úhly různých stupňů

Tolik v kostce k základním technickým odlišnostem pohybů v Judo oproti běžně používaným pohybům v civilním životě.

  Vladimír Lorenz a David Kůs