Informace o konání zkoušek

09.04.2018

Zkoušky na vyšší technické stupně kyu se budou konat ve školním roce 2017/2018 v měsíci červnu po skončení závodního období. Děti, kterých se bude toto týkat, budou včas upozorněny. Jedná se zejména o děti ve složkách "pokročilí" a "dorost". Vybrané děti ze složky "přípravka" budou vyzkoušeny během tréninku.

Zkoušky budou probíhat ve formě víkendového soustředění, kdy v sobotu ještě dotáhneme případné nedokonalosti a v neděli proběhne samotná zkouška jednotlivců před komisí trenérů. 

Techniky na praktickou část naleznete zde. Na každý celý stupeň je třeba zvládnout 8 technik v postoji, a to jak v pravém, tak levém střehu a 6 technik na zemi. U půleného stupně jsou to 4 techniky v postoji, také v pravém a levém střehu a 3 techniky na zemi. Děti se včas dozví, které techniky se mají naučit. Součástí je také náhodné přezkoušení z technik z pásku předchozího. Podmínkou udělení pásku je také schopnosti si ho samostatně zavázat (a to už na 6./5. kyu)!

K teoretické částí postačí příručka "Děláme judo", dostupná členům našeho oddílu v kanceláři.

Veškeré podrobnosti včas dodáme. Na závěr je nutné podotknout, že je třeba samostatná a důkladná příprava i přes rok. Za jeden den na kempu není možno dohnat vše, tudíž také kemp není zárukou úspěchu složení zkoušek.